PROF.DR.ŞEMSETTİN DURSUN

İNSAN

Varlık dünyasının dört temel ögesi vardır. Bunlar; madde, bitki, hayvan ve insandır.

 

Madde karmaşıktır.

Bitki daha karmaşıktır.

Hayvan daha da karmaşıktır.

En karmaşık olanı ise insandır.

 

İnsan kavramının etimolojik olarak iki kök anlamı vardır. Birincisi, “Bağ kurmak, tanışmak, bilişmek” anlamında ünsiyet, ikincisi, “Unutmak, terk etmek “ anlamında nisyandır.

Ünsiyet, insanın pozitif, olumlu ve insani yönüne işaret ederken; nisyan ise, insanın negatif, olumsuz ve hayvani yönüne işaret eder. İnsan, bu iki kutup arasında gidip gelmektedir. İnsanın ünsiyet yönü ağır basarsa insan, ortaya çıkan problemlerin çözümüne katkı yapar; nisyan yönü ağır basarsa problemlerin katmerleşmesine sebep olur. Bu bağlamda İnsana yakışan hayatın her aşamasında, olayları ve olguları araştıran, sorgulayan, kendisine bahşedilen aklın hakkını veren özetle “Aktif özne” olan, “Pasif nesne” olmayandır.

İnsan, mikro- evrendir. Evren, makro- insandır. İnsanın bir pozitif, bir de negatif yönü vardır. Daha doğru bir ifadeyle, İnsanda öyle bir potansiyel vardır ki, bu potansiyel, pozitif ya da negatif yönde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmede insanın gerçek profili oraya çıkar. Necip Fazıl bir şiirinde şöyle der:

“İnsan, üç-beş damla kan,

Irmak, üç-beş damla su,

Bir hayata çattık ki,

Hayata kurmuş pusu.

Geldi ölümlü yalan,

Gitti ölümsüz gerçek,

Siz hayat süren leşler,

Sizi kim diriltecek? “

” Hayat süren leşler” olmamak için hiç kuşkusuz, yaratılış fıtratına uygun bir hayat sürmek, bu bağlamda çevremizi ve dünyamızı yaşanabilir bir düzleme getirmek adına yapmamız gerekenler vardır. Sorumluluk bilincine sahip, iç ve dış dünyasıyla barışık, motivasyonu yüksek, empatik yaklaşan, ben-merkezci değil, biz-merkezci bir yaklaşımla olayları ve olguları değerlendiren, kötümser olmayan, iyimser ve umut veren bir bakış açısıyla meselelere yaklaşan ve gelecek vadeden bir insan modeline şiddetle ihtiyaç vardır. Ünlü bilim adamı Fritz derki;” İyimserler olasılıkları görürler, kötümserler ise, görmeyi reddederler”. Geleceğin mutlu ve müreffeh toplumunu inşa etmede en önemli faktör, hiç kuşkusuz insandır. Bu kadar değerli, erdemli ve onurlu bir varlık olan insan, pozitif yönde yetiştirildiğinde, hayat bir başka, evren bir başka olur.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri