Hakkımızda

İMTİYAZ  SAHİBİ                      :  Yüksel  ÇİFTÇİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ            :   Sibel Elif İNAL

YAYIN YÖNETMENİ                 :  Faruk ÇİFTÇİ

SAYFA EDİTÖRÜ                      :  Gültekin DAL

İNTERNET EDİTÖRÜ              :   Rabia GÜL - Veysel ÇİFTÇİ

REKLAM MÜDÜRÜ                 :   Veysel ECE

SPOR MÜDÜRÜ                      :   Mehmet selami AKGEYİK

MUHABİRLER                         :  Muhyeddin BEYCAN, Nurettin HERHENÇ, Fırat ÖZDEMİR, Türkan GÜNEŞ