PROF.DR.ŞEMSETTİN DURSUN

KİŞİLİĞİN İNŞASI

Öğretmen sınıfa girer. Öğrenciler ayağa kalkar. Öğretmen, büyük bir nezaketle öğrencilere “oturun!” der. Sonra tahtaya kocaman (1) rakamını yazar. “Bu, kişiliktir. Hayatta, insanoğlunun sahip olabileceği en değerli şeydir” der. Sonra (1)’in sağına bir (0) koyar. Bu “başarı” dır der. Başarılı kişilik (1)’i (10) yapar. Sonra bir (0) daha koyar. Bu “Tecrübe” dir der. Tecrübe (10)’u, (100) yapmıştır. Sonra bir (0) daha koyar. Bu “Yetenek” tir der. Yetenek de (100)’ü, (1000) yapmıştır. Sonra disiplin, tevazu, sevgi… Eklenen her yeni değer, kişiliği 10 kat arttırır.

 

Öğretmen silgiyi alarak en baştaki (1)’i siler. Geriye bir yığın sıfır kalır. Öğretmen hükmünü verir:

“Kişilik yoksa, diğer tüm değerler birer hiçtir” der.

Günümüzün hız ve haz çağında, tefekkürü kuşanmış, sorumluluk bilinciyle hareket eden kişilikli insanlara çokça ihtiyaç vardır.

 

Özgüven, cesaret ve tutarlılıkla desteklenmiş Rol-Model kişilikler, birer Deniz Feneri gibi toplumun önünü aydınlatıp geleceği inşa ederler.

Varlık Dünyasında hem inşa olma ve hem inşa etme potansiyeline sahip olan insan, bu yönüyle iki kutuplu bir varlıktır: Tamir ve inşa etme ya da tahrip ve imha etme.

İstikamet açısı doğru olanın varacağı yer, tamir ve inşa etme iken, istikamet açısı yanlış olanın varacağı yer, tahrip ve imhadır. İnşa zor, imha kolaydır.

 

Toplumsal Değerleri kuşanarak “Kendimiz kalmak”, yaptıklarımızla dünyaya anlam, ilham ve neşe katarak hayatı yeniden inşa etmenin çabası içinde olmak durumundayız.

Kendi normlarımızla “kendimiz kalmalıyız”. Kendi normlarını kuramayanlar hem bireysel ve hem toplumsal bakımdan “kendileri” kalamazlar. Başkalarının normlarına takılı kalanlar, birer “nesne” olmaktan öteye gidemezler. Oysa kişilikli insanlar, “nesne”, “edilgen”, “gölge” değil; “Etken”, “Etkin”, “Omurgalı” ve tarihin kurucu “Öznesi” olanlardır.

 

Kişiliğini inşa etmiş Erdemli İnsanlar;

Toplumdan ne alabileceğini değil, topluma ne katabileceğini düşünür,

Odaklandığı her şeyin bereketlenerek çoğaldığına inanır,

Geçmişin zorluklarının ve acılarının, geleceğin rüyasını inşa ettiğine ve geçmişe takılıp kalarak, geçmiş odaklı değil gelecek odaklı bir hayatı inşa etmenin gereğine inanır,

Mutlu ve anlamlı bir yaşamı sürdürmenin kişilere ve nesnelere bağlı olmadığına, bunun ancak bir amaca bağlı olduğuna inanır,

Önemli olanın yaşam süresinin değil, inşa olunan yaşamın derinliğinin ve kalitesinin olduğuna, “Kendi gerçeğinin gözünün içine bakarak” inanır.

 

Sağlam bir kafa, temiz bir kalp, hikmetli bir söylem ve güçlü bir kalem, geleceğin kişilikli insanlarının inşasında en önemli ve vazgeçilmez parametrelerdir.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri